Vernostné systémy

Lojalita a spokojnosť zákazníkov je ideálnym stavom pre každého obchodníka. Rozsah a úroveň poskytovaných služieb a produktov či atraktivita bonusov a výhod pritom prispievajú k získaniu, udržaniu a rozširovaniu základne vašich zákazníkov. Znalosť nákupných zvyklostí a požiadaviek zákazníkov, rovnako ako následné spracovanie dát z vernostného systému, sú potom tým najväčším prínosom pre správne zacielenie vašich obchodných zámerov.

Vernostný systém U&SLUNO spravuje a riadi odmeňovanie zákazníkov, zvyšuje ich spokojnosť, motivuje, utužuje lojalitu a umožňuje efektívnu komunikáciu naprieč rôznymi komunikačnými kanálmi. Na základe informácií postavených na interakcii zákazníkov a dát o ich preferenciách aj nákupnom správaní (získaných z vernostných kariet) je možné následne vytvárať cielené marketingové kampane.

Aplikácia je nezávislá v centrálnom obchodnom systéme aj systémoch prevádzkovaných na predajných miestach, v e-shopoch a na pokladniach. Plná integrácia s týmito programami je zaistená pomocou všeobecne prijímaných osvedčených štandardov. Založenie vernostného účtu zákazníka tak môže byť realizované v ktorejkoľvek z týchto častí vernostného systému.

Základné funkcie vernostného systému U&SLUNO:

 • Riadi odmeňovania zákazníkov za ich priazeň a vytvára emocionálne väzby k vašej spoločnosti, produktom a službám.
 • Definuje, získava a udržuje vašich kľúčových zákazníkov a umožňuje dosiahnutie maximálneho potenciálu.
 • Motivuje zákazníkov prostredníctvom série bonusov, ktoré môžu dosiahnuť výmenou bodov získaných za nákup vášho tovaru alebo služieb.
 • Výber z mnohých typov vernostných kariet prispôsobených potrebám segmentu vášho podnikania.
 • Efektívna správa bodových kont zákazníka.
 • Prehľadné a kedykoľvek dostupné vyhodnotenie dát o zákazníkovi a ním vykonaných transakciách.
 • Nastavenie mnohých voliteľných parametrov zákazníckych účtov (doba exspirácie bodov, prenositeľnosť, stanovenie rozsahu prístupových práv zákazníka atď.).
 • Presná evidencia vernostných bodov (podľa metódy FIFO).
 • Prepojenie s prípadnými vernostnými programami vašich zmluvných partnerov.
 • Efektívna komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom škály elektronických komunikačných kanálov (SMS, MMS, e-mail) i tlačených materiálov.

Zákazníkom a partnerom vernostný systém U&SLUNO ponúka:

 • užívateľsky prívetivé prostredie pre maximálne efektívne výsledky,
 • individuálny prístup k vernostnému účtu (vlastná správa a aktualizácia osobných dát, ..),
 • sledovanie stavu svojich bonusov,
 • prehľad o možnostiach čerpania bodov,
 • výber spôsobu čerpania získaných bodov (nákup tovaru alebo služieb, darčekový poukaz, využitie zliav prípadne iných voliteľných bonusov).

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line