Analytické výstupy

Analytické výstupy postavené nad dátami vernostného systému slúžia na vyhodnotenie úspešnosti vernostného programu. Umožňujú sledovať nielen nákupné správanie vernostných zákazníkov a porovnávať ho s celkovým nákupným správaním všetkých zákazníkov, ale aj analyzovať štruktúru vernostného systému z hľadiska demografických ukazovateľov.

Porovnanie kľúčových business ukazovateľov medzi vernostnými zákazníkmi a anonymnými zákazníkmi umožňuje obchodníkovi vyhodnotiť efektivitu a výkonnosť vernostného systému. Ďalšie analýzy zamerané na nákupné zvyklosti pomáhajú odhaliť skryté vzorce v nákupnom správaní zákazníkov a vďaka tomu následne podporiť zákaznícku vernosť. So zavedeným vernostným systémom navyše obchodník dostáva informáciu nielen o zložení priemerného nákupného košíka, ale aj o kontinuálnom vývoji jednotlivých zákazníckych skupín (frekvencia nakupovania, trend v objeme nákupov...). Takéto informácie potom obchodníkovi umožňujú napr. prostredníctvom direct marketingu podať zákazníkom personifikovanú ponuku tovaru a súvisiacich služieb.

Rozbor štruktúry vernostného systému z hľadiska vekovej, genderovej, národnostnej a inej skladby potom umožňuje nájsť medzery vo vernostnom systéme, ale tiež sledovať rozdiely v nákupných zvyklostiach jednotlivých skupín. Tieto rozdiely môžu mať výrazné dopady napr. na podiel na realizovanej marži.

Pre detailný rozbor štruktúry zákazníkov vernostného systému používame dve základné analýzy - segmentáciu a RFM analýzu. V rámci segmentácie sú zákazníci rozdelení do niekoľkých skupín na základe kombinácie požadovaných kritérií, ktorých sa v praxi používa celý rad: náhodne priemerný objem nákupu, priemerná cena položky, priemerný počet položiek v košíku, frekvencia nakupovania.

Segmentácia zákazníkov je vhodná na pohľad do vernostného systému - či už z hľadiska podielu jednotlivých skupín zákazníkov na tržbách, alebo z hľadiska sortimentu, ktorý daný segment nakupuje najviac. Na základe výstupu segmentácie možno presnejšie zacieliť promočné akcie - osloviť konkrétnu skupinu preferovaných zákazníkov, čo následne zvyšuje efektivitu nákladov vynaložených na propagáciu promočnej akcie. Obrátene, kombináciou viacerých kritérií odkrývame tzv. “promočných turistov” alebo “lovcov promócií”, ktorí nám naopak ekonomické výsledky kazia.

RFM analýza rozdeľuje zákazníkov na základe troch kritérií - doba od posledného nákupu, frekvencie nákupov a celkové, prípadne priemerné hodnoty nákupu. Táto analýza umožňuje vytipovať zákazníkov, na ktorých je vhodné sa zamerať, napr. zákazníkov, ktorí nakupovali často veľké nákupy, ale uplynula už pomerne dlhá doba od ich poslednej návštevy.


Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line