Reklamačné systémy

Prehľad o reklamáciách a reklamačných procesoch je dôležitý nielen kvôli legislatívnym požiadavkám, ale tiež v rámci udržovania dobrých vzťahov so zákazníkmi. Zdĺhavý či neprehľadný reklamačný proces môže zákazníkov odradiť natoľko, že môžu odísť k vašej konkurencii. Postrážte si túto oblasť pomocou reklamačného systému.

Reklamačný portál U&SLUNO umožňuje retailerom jednoduchú správu reklamácií zo strany zákazníkov aj reklamácií ich dodávateľom. Vďaka tomuto nástroju už nikdy nedôjde k prekročeniu niektorého termínu reklamácie. V reklamačnom portáli sú udržované informácie, ktoré sú vyžadované zákonom, dodávateľom, prípadne sa hodia z čisto informačných dôvodov (napr. spôsob riešenia, vyjadrenie servisu a obchodníka, či popis vyriešenia nedostatku). Systém je bez nutnosti programových úprav možné nastaviť tak, aby zodpovedal legislatíve väčšine európskych zemí.

Reklamačný portál U&SLUNO je možné využiť nielen interne na riadenie vo vnútri firmy a kontrolu vybavovania reklamácií, ale tiež externe vo vzťahu k zákazníkovi (včítane elektronickej komunikácie o priebehu reklamácie prostredníctvom internetových stránok a elektronickej pošty alebo SMS správ). Nástroj umožňuje automatizovať výber vhodného servisu podľa druhu a značky reklamovaného výrobku. Je možné nastaviť tzv. hliadkujúcich psov, ktorí upozorňujú na možné prekročenie lehôt. Okrem týchto upozornení ponúka reklamačný portál U&SLUNO taktiež prevádzkové a manažérske reporty. Samozrejmosťou je set tlačových výstupov podľa požiadaviek zákazníka.

Prehľad zásadných funkcií reklamačného portálu U&SLUNO:

  • Kompletne elektronicky spracuje zadané reklamácie, eviduje celý ich životný cyklus od zadania po vybavenie včítane avíz na plnenie termínov a priebežnej komunikácie s reklamujúcim.
  • Interne eviduje a kontroluje priebeh reklamácií včítane aktívneho prístupu reklamujúceho cez webové formuláre.
  • Riadi vzťahy s dodávateľmi a servisnými strediskami podľa nastavených parametrov.
  • Eviduje jednotlivé servisné strediská a ich špecializáciu a umožňuje tak zákazníkovi výber strediska, ktoré mu najviac vyhovuje na podanie reklamácie.
  • Automatizuje prepojenie reklamácie s príslušnými dokumentmi k výrobku, včítane prepojenia na servisné strediská, tlač reklamačných dokumentov.
  • Maximalizuje viditeľnosť dát, umožňuje tvorbu prehľadov a reportov podľa zadaných požiadaviek včítane historických prehľadov.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line