Pokladničné systémy

Pokladňa alebo tablet je miesto v predajni, kde sa koncový zákazník musí stretnúť s informačným systémom svojho obchodníka. Očakáva rýchle a bezchybné obslúženie vrátane započítania prípadných zliav, vernostných bodov, poskytnutie sľúbených odmien a samozrejme správnu účtenku. Pri rôznorodosti ponúk dnešných obchodníkov, ktorí ponúkajú rozsiahly sortiment, rôzne typy promočných akcií, pokladničných akcií, rozmanité možnosti spojené s vernostnými programami, ide o pomerne náročnú úlohu.

Okrem očakávaní, ktoré má koncový zákazník na pokladne, musia pokladničné systémy spĺňať rad ďalších podmienok. Musia byť napríklad schopné pracovať pri výpadku vnútornej dátovej siete, musia si poradiť s výpadkom spojenia s poskytovateľom kartových operácií a zodpovedať legislatívnym požiadavkám. Klienti často požadujú aj funkcie, ktoré presahujú bežný štandard pokladní - napríklad prijímať reklamácie, vystavovať zálohové faktúry, umožňovať zber určitých informácií od koncového zákazníka. Časom sa nároky na pokladne stupňovali, dnes obstoja len vysoko kvalitné riešenia trvalo vyvíjané veľkým tímom a užívané veľkým počtom obchodníkov. Náš pokladničný systém je moderná aplikácia, ktorej významnou prednosťou sú prehľadný dizajn a ergonomické ovládanie. Behom predaja je na displeji zobrazená účtenka v podobe, ako bude vytlačená. Naše riešenie je zavedené na trhu už niekoľko rokov, je kontinuálne vyvíjané pre celý svet, preto obsahuje veľké množstvo funkcií a volieb.
Aplikácia pokrýva nižšie uvedené funkcionality.

 • predaj:
  • naskenovaním alebo zadaním EAN/PLU kódu pomocou skeneru, váhoskeneru alebo pomocou softvérovej klávesnice,
  • výber artiklov z online nápovedí s obrázkami tovaru (napr. pečivo, ovocie, zelenina…),
  • predaj váženého tovaru - možnosť načítania váhy z EAN kódu, zadanie váhy pri predaji, …
  • priradenie viazaných obalov k tovaru,
  • vedenie viac druhov platidiel a mien (hotovosť, platobná karta, poukážky na stravu, …) a možnosť kombinácie platidiel v rámci jednej účtenky,
  • zadanie prevzatej hotovosti pomocou obrázkov platidiel - minimalizácia príležitostí k chybe pri vrátení hotovosti, urýchlenie odbavenia zákazníka,
  • možnosť predaja na faktúru a tlač formátu A4,
  • storno riadku, predchádzajúcich riadkov, celej účtenky (len pre osoby, ktoré k tejto operácii majú oprávnenie),
  • možnosť vedenia viacerých otvorených účteniek v jednom okamihu (napr. zaparkovanie účtenky a následný návrat v prípade, že zákazník niečo zabudol).
 • vrátenie tovaru:
  • storno skôr vydaného dokladu, vyhľadanie podľa unikátneho čísla účtenky,
  • vydanie dobropisu podľa pôvodnej účtenky,
  • storno riadku skôr vydanej účtenky.
 • prerušenie predaja,
 • pokladničná uzávierka,
 • podpora platobného terminálu (online aj offline verzia),
 • odvod hotovosti do trezoru (včítane upozornenia na dosiahnutie limitu hotovosti v pokladni podľa poistenia obchodníka),
 • zľavy na pokladni (rozbitý tovar, tovar po záruke) – podľa práv užívateľa,
 • podpora promočných akcií z back-office systému obchodníka.

V pokladničnom systéme je každému užívateľovi priradená jeho rola s danými právami. Pre pohodlie obsluhy je možné prepnutie určitého užívateľa do verzie pre ľavákov. Vzhľad obrazoviek pre pokladníčky je možné jednoducho mieniť podľa požiadaviek, zároveň pridávať nové funkcie.

Referencie:

UNI HOBBY, a.s.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line