Štúdia realizovateľnosti

Štúdia realizovateľnosti predstavuje rozsiahlejší materiál, ktorého cieľom je predstaviť určitý projektový zámer, napr. implementáciu nového softvéru pre riadený sklad. Výsledkom štúdie je obvykle hodnotenie zamýšľaného projektu z mnohých uhlov pohľadu - procesného, finančného, z pohľadu dopadov na IT infraštruktúru spoločnosti, ľudských zdrojov, potenciálnych rizík, harmonogramu a ďalších.

Štúdia realizovateľnosti je výstupom pre stredný a top manažment. Pre každú úroveň manažmentu sú v nej obsiahnuté informácie potrebné pre realizáciu zamýšľaného projektu.

Štúdia obvykle začína manažérskym zadaním projektu, po ktorom nasleduje rad stretnutí s kľúčovými užívateľmi zamýšľaného systému. Na základe týchto stretnutí vzniká popis aktuálneho stavu procesov a doporučení, ako z tejto situácie realizovať plánovaný projekt.

Obvyklými oblasťami, v ktorých vykonávame štúdiu realizovateľnosti, sú zavádzanie riadených skladov, optimalizačných nástrojov, manažérskych informačných systémov a celých výmen podnikových informačných systémov.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line