Manažérske riadenie skladu

V moderných spoločnostiach využívajúcich rôzne informačné systémy a aplikácie, je pre manažérov často zložité dostať sa k úplným, správnym a presným ukazovateľom výkonnosti skladu. Riešením je implementácia nezávislého manažérskeho systému, ktorý dokáže vhodne zhromažďovať dáta z rôznych zdrojov a spracovávať ich podľa konkrétnych potrieb užívateľov.

Manažérsky informačný systém pre riadený sklad (MIS Stock) dokáže podľa potreby kompilovať, spracovávať, analyzovať a zobrazovať štruktúrované dáta. Riešenie ponúka sadu nevyhnutných reportov zabezpečujúcich všestranný prehľad o stave a výkonnosti skladov. Výstupné reporty vám poskytnú informácie o prevádzkovej výkonnosti a aktuálnom aj historickom stave v troch základných operačných oblastiach: zásoby, predaje/expedícia a servisná úroveň (dodávateľov, skladu voči predajniam, resp. odberateľov v prípade veľkoobchodu). Cieľom týchto reportov je zaistiť manažmentu spoločnosti relevantné podklady pre efektívne rozhodovanie na základe správnych a aktuálnych dát.

Riešenie MIS Stock svojimi reportmi pokrýva nasledujúce oblasti:

1. Zásoby

  • stav skladových pozícií (počet voľných/obsadených/blokovaných pozícií),
  • stav zásob (aktuálna zásoba, vývoj zásob v čase, mŕtva zásoba, obrátka zásob…),
  • stav zásob detail (počet paliet, počet vychystávacích jednotiek, množstvo, hmotnosť atď..).

2. Predaje

  • dodacie listy (Brutto/Netto cena, …),
  • predaje,
  • expedície.

3. Servisná úroveň

  • servisná úroveň dodávateľov - reporty sledujúce stav objednávok, porovnanie objednávok so skutočnými príjmami (nakoľko dodávatelia dodávajú to, čo mali dodať a v čase, ktorý prisľúbili),
  • servisnú úroveň skladu voči predajniam (maloobchod) - nakoľko sklad plní objednávky predajní,
  • servisná úroveň odberateľov (veľkoobchod) - stav expedícií zo skladu voči odberateľom, nakoľko odberatelia preberajú to, čo si objednali v oficiálnej objednávke.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line