Dohľadateľnosť tovaru

V rade odvetví je z rozličných dôvodov (obvykle ide o legislatívne alebo obchodné požiadavky) nevyhnutné sledovať pohyb určitého druhu tovaru. To sa týka napríklad alkoholických nápojov, mäsových výrobkov, alebo chemických surovín. V produktovej rodine G.O.L.D. slúži k takémuto druhu sledovania konkrétneho tovaru v logistickej sieti modul G.O.L.D. Track.

G.O.L.D. Track pomáha zaistiť maximálnu sledovateľnosť pohybov tovaru v rámci celej logistickej siete, od výroby, cez skladovanie až po dodanie tovaru zákazníkovi. Ponúka perfektný prehľad o minulom, súčasnom a budúcom pohybe tovaru, vstupnú aj výstupnú sledovateľnosť, okamžitú reakciu na riziká (upozornenie), meranie kvality služieb v celom logistickom reťazci, umožňuje eliminovať rozpory.

Funkcionalita G.O.L.D. Track pokrýva nároky a požiadavky spoločností z rôznych sektorov podnikania aj distribúcie.

Modul zabezpečuje:

  • sledovateľnosť produktov,
  • identifikuje skupiny objektov (palety, kartóny, …) na základe jedinečného SSCC čísla (sériový prepravný kód), ktorým je každý takýto objekt definovaný, lokalizuje tieto objekty v logistickej sieti spoločnosti.

Modul pokrýva tieto procesy:

  • sledovateľnosť prichádzajúcich aj odchádzajúcich operácií s tovarom,
  • dodržanie sledovateľnosti pri zmenách balenia,
  • nastavenie hĺbky detailu pri sledovaní pohybu tovaru (s ohľadom na typ sledovaného objektu, na KPI, na lokalizáciu objektu v rámci logistickej siete),
  • riadenie rôznych obmedzení tokov tovaru, ktoré plynú z geografického rozloženia výroby, skladov a predajných miest, prípadne z rôznorodosti a špecifík celého toku tovaru,
  • nutnosti okamžitej reakcie a možnosti výberu riešenia v prípade zistenia akejkoľvek odchýlky.

Hlavná funkcionalita je sústredená na tri procesy: zber dát, skladovanie dát a vyhľadávanie dát. Prepojenie modulov G.O.L.D. Event a G.O.L.D. Track umožňuje včas odhaliť vzniknuté anomálie a aktívne rozoslať upozornenia na takto zistené nezrovnalosti.

Architektúra aplikácie G.O.L.D. Track je postavená na silných pilieroch:

  • pracovná stanica klienta využíva internetový prehliadač s JAVA,
  • prístup je zabezpečený, informácie sú dostupné ako cez Intranet, tak cez Extranet a môžu byť k dispozícii aj na Internete,
  • výmena tokov dát prebieha prostredníctvom XML správ.

Referencie:

Coop de Normandie-Picardie, Delhaize Le Lion, Grand Marnier, Lactalis, Leclerc, Match, Systéme U, United Supermarkets a ďalšie.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line