Rozmiestnenie sortimentu na predajnej ploche

Prvým krokom pri plánovaní predajní by malo byť priradenie jednotlivých skupín sortimentu predajným regálom. Túto činnosť je možné buď tvoriť pocitovo za pomoci štvorčekovaného papiera, alebo s pomocou na to určeného nástroja a na základe analýz predajnosti jednotlivých sortimentných skupín.

Rozmiestnenie predajného sortimentu na predajnej ploche predajní umožňuje navrhovať a optimalizovať nástroj Macro Space Planning. Ako základ slúžia CAD výkresy predajní (ak nie sú dostupné, je možné celý layout predajne vytvoriť priamo v aplikácii), do ktorých sa umiestnia regály (z katalógu regálových prvkov, alebo individuálne vytvorené). Tým sa následne priradia kategórie a subkategórie sortimentu, plánogramy a zodpovedajúce predajné čísla (predané kusy, obrat, marže atď.).

Možno tak analyzovať výkonnosť jednotlivých skupín sortimentu vo vzťahu k priestoru, ktorý zaberajú. V zlomku času možno tak zanalyzovať, porovnať a modelovať využitie predajne z pohľadu umiestnenia sortimentu na rôznych miestach v predajni, výťažnosti jednotlivých regálov, identifikácia hot-spotov, modelovanie what-if scenárov, porovnanie predajní medzi sebou atď.

Macro Space Planning je veľmi silný nástroj pre detailnú analýzu predajní z pohľadu rozmiestnenia sortimentu na predajnej ploche a využitie priestoru, poskytujúce tak analytické čísla a grafy, ako aj vizualizáciu predajní v 2D a 3D pohľadoch. Umožňuje a výrazne uľahčuje prácu plánovačom predajní a prepája spoluprácu medzi nimi a oddelením merchandisingu, ktoré je následne zodpovedné za tvorbu plánogramov. Možno tak modelovať dopady rôzneho pridelenia predajného priestoru jednotlivým kategóriám, pripravovať dopredu layouty pri zmene sezóny, či spravovať verzie a varianty jednotlivých predajní.

Tento nástroj je používaný v celom rade obchodných spoločností , napr. Dixons , Mercator , Walgreen či Midlands Coop.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line