Vzdelávanie a koučing

Na získanie konkurenčnej výhody nestačí len nainštalovať kvalitný systém. Očakávanú úlohu bude hrať iba vtedy, ak ho budete efektívne a v maximálnej miere využívať. Znalosť užívateľov systému je preto kľúčom pre úspešné naštartovanie a smerovanie vášho podnikania.

Intenzívne školenia a konzultácie poskytujeme nielen pri samotnom nasadení systému, ale aj pre už zavedené systémy. V takýchto prípadoch môže ísť tak o prehlbovanie a rozširovanie znalostí súčasných užívateľov, ako aj o zaškolenie nových pracovníkov.

Oblasť školení či workshopov sa však netýka len našich konkrétnych produktov a riešení. Sme pripravení preškoliť vás a vašich zamestnancov aj v oblasti procesov a vzťahov v rámci fungovania obchodu, logistiky a celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Organizujeme workshopy zamerané na optimalizáciu a reengineering obchodných postupov. Tieto workshopy pokrývajú oblasti od centrálnych operácií ako riadenie nákupu či predaja, cez zefektívnenie prevádzky skladu až po organizáciu obchodných jednotiek, prípadne ďalších kľúčových prevádzkových aj podporných operácií v rámci jednotlivých článkov dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Pracovníkom na vedúcich pozíciách ponúkame pomoc s hľadaním individuálnych riešení. Účelom koučovania je dosiahnutie profesijného a osobnostného rozvoja. Sme pripravení vám na tejto neľahkej ceste pomôcť našimi dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami.

Ak máte záujem o organizáciu školenia či workshopu, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám spracujeme návrh možných poradenských a školiacich aktivít.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line