Projektový management

Spoločnosť U&Sluno a.s. venuje veľkú pozornosť spôsobu vedenia svojich projektov, s cieľom garantovať svojim klientom dodanie dohodnutého diela v zodpovedajúcej kvalite, v očakávanom termíne a za dohodnuté náklady. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je dôsledné uplatňovanie projektovej metodiky, ktorá presne určuje všetky náležitosti a procesy projektu.

Naši špecialisti na projektové riadenie majú rad skúseností s vedením implementačných, vývojových a konzultačných projektov v oblastiach retailu, logistiky a distribúcie. Okrem vedenia vlastných projektov máme skúsenosti z pôsobenia ako externí projektoví manažéri, kedy zastupujeme záujmy našich klientov pri realizácii dodávky od iného dodávateľa.

Naša metodika vedenia projektov čerpá z medzinárodného štandardu PRINCE2, ktorý sme prispôsobili špecifikám segmentu našich klientov. Väčšina projektov tak prechádza piatimi na seba nadväzujúcimi etapami a nie je možné prejsť na nasledujúcu etapu pred ukončením predchádzajúcej. Prechody medzi etapami vyžadujú splnenie určitých formálnych kritérií, ktoré zabezpečia kontinuitu projektu a obojstrannú kontrolu rozsahu a kvality odvedenej práce.

Základné etapy projektu sú:

  1. Príprava projektu
  2. Analýza a dizajn
  3. Realizácia
  4. Príprava na produkčnú prevádzku
  5. Podpora pri produkčnej prevádzke

V priebehu projektu zvolávame pravidelné stretnutia zástupcov klienta a dodávateľa na niekoľkých úrovniach - riadiaci výbor, vedenie projektu a porady projektových tímov. Každá úroveň má určené právomoci a zodpovednosť. Medzi úrovňami prebieha zdieľanie informácií a eskalácie otázok, ktorých riešenie presahuje právomoc danej úrovne riadenia projektu.

Po dokončení projektu vykonávame vyhodnotenie, ktorého súčasťou je otvorené pomenovanie prípadných ťažkostí pri projekte a návrh opatrení do budúcnosti. Tento krok je súčasťou neustáleho zlepšovania našich projektových služieb.

Okrem štandardného vedenia projektov máme skúsenosti s prevzatím vedenia projektov v nepriaznivej situácii, s takzvaným krízovým manažmentom. V takýchto situáciách je našou úlohou navrhnúť a vykonať kroky vedúce k stabilizácii projektu a projekt doriadiť do úspešného konca.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line