Nástroje na manažérske riadenie predajnej siete

Vo svete obchodu sú správne informácie nevyhnutným predpokladom úspechu a pre retailové firmy to platí dvojnásobne. Presné a aktuálne informácie sú kľúčom k efektívnej cenotvorbe, návrhu účinných promočných akcií alebo optimalizácie sortimentu. Vďaka správnym informáciám firmy si dokážu udržať zákazníkov a s pomocou vernostného systému ďalej zvýšiť dosahovaný obrat.

Základné surové dáta má k dispozícii každý obchodník. Problém je v tom, že sú rozprestreté naprieč rôznymi informačnými systémami a používanými aplikáciami. Získať presné a relevantné výstupy nie je vždy ľahké a často to na strane retailera vyžaduje nemálo úsilia, času aj peňazí. Miesto toho, aby sa retailer efektívne venoval jadru svojho podnikania, stará sa zložito o získanie informácií. Pritom to ide omnoho jednoduchšie a lepšie.

Vďaka otvorenej metodike tvorby analýz vedia analytické nástroje spoločnosti U&SLUNO dodať správne informácie za významne nižšie náklady. Operatívne tak získate potrebné informácie o vašom podnikaní v prehľadnej forme a doplnené o odporučenie k dosiahnutiu definovaných kľúčových cieľov a ukazovateľov (KPI).

S analytickými službami U&SLUNO zvládnete všetky dôležité typy obchodných analýz:

  • analýza nákupného správania zákazníkov (výstupom sú podklady pre plánovanie promočných akcií, zistenie okruhu zákazníkov s nenaplneným potenciálom k navýšeniu obratu a informácie k perzonalizovanej komunikácii),
  • typológia predajní (umožňuje triediť a charakterizovať predajne podľa okruhu zákazníkov, na základe toho je možné následné optimalizovať sortiment),
  • analýza promócií (sledovanie úspešnosti promočných akcií z ekonomického a logistického hľadiska),
  • segmentácia zákazníkov vernostného systému (umožňuje triediť zákazníkov na základe zvolených kritérií – napr. frekvencie nákupov, či veľkosti domácnosti),
  • segmentácia predajní (umožňuje triediť predajne na základe zvolených kritérií – napr. predajnej plochy či lokality),
  • analýza zásobovania a vyhodnotenia spätných bonusov dodávateľov (vyhodnotenie plnenia dohodnutých podmienok zo strany dodávateľov a upozornenie na prípadné nezrovnalosti – napr. zistíte, ktorý tovar má zbytočne vysokú alebo naopak nízku skladovú zásobu),
  • a ďalšie (napr. analýza úspešnosti e-shopov, B2B riešenia a podobných webových služieb).

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line