Nástroje automatického objednávania

Automatizácia celého radu procesov je v dnešnej dobe takmer povinným predpokladom úspechu podnikania. Vďaka automatizácii je možné zefektívniť chod podniku, znížiť náklady a minimalizovať riziko pochybenia ľudského faktoru. Jednou z veľmi dôležitých oblastí pre obchodníkov je pritom zásobovanie. Aj to je možné podrobiť automatizácii. Nástroje automatického objednávania zaisťujú optimálne doplňovanie zásob na základe cenových zmien, predpovedajú budúce predaje a zaisťujú vysokú kvalitu služieb. Medzi najlepšie nástroje pre automatizáciu zásobovania patrí riešenie G.O.L.D. Topase.

G.O.L.D. Topase je nástroj automatického objednávania tovaru. S jeho pomocou je možné ľahko dosiahnuť optimálne zásobovanie, pretože dokáže predpovedať budúce predaje a spracovať zrozumiteľné predpovede. Pri tvorbe predpovedí (forecastov) pritom vychádza z pokročilých matematických modelov aj logistických obmedzení vašej spoločnosti. Na základe týchto predpovedí následne vytvára harmonogramy a navrhuje postupy objednávania tovaru od dodávateľov.

Prehľad zásadných funkcií nástroja na automatické objednávanie tovaru G.O.L.D. Topase:

 • sezónne riadenie podľa rodín a produktov,
 • zohľadňovanie záväzkov predajní,
 • podpora špekulatívneho nákupu vrátane obmedzení,
 • prevádzkové porovnávacie reporty,
 • riadenie plánovania príjmu tovaru,
 • generovanie predpovedí objednávok,
 • doplňovanie typu multi-pick a multi-drop,
 • riadenie predajov podľa dátumu spotreby a konca životného cyklu produktu,
 • riadenie substitúcie produktu (prechodné nebo finálne),
 • centralizované doplňovanie,
 • doplňovanie skladových zásob podľa histórie predajov,
 • automatické rozdelenie objednávok do niekoľkých nákladných áut behom validácie,
 • optimalizácia a výber medzi frekvenčnými objednávkami a plnou transportnou jednotkou,
 • kalkulácie doplňovania, plánovanie zdrojov distribúcie,
 • automatická ABC klasifikácia,
 • komunikácia objednávok prostredníctvom EDI44,
 • viaccestné a jednocestné riadenie skladu,
 • zohľadňovanie prevádzkových hodín dodávateľov,
 • sledovanie dní voľna a štátnych sviatkov.

Pri spojení funkčnosti modulov G.O.L.D. Topase a G.O.L.D Forecast je Topase schopný spracúvať predpovede generované predpovedným modulom, čím je dosiahnuté dodatočné zvýšenie presnosti objednávania. Väčšina zákazníkov volí na začiatku cestu poloautomatického objednávania, pri ktorom systém tvorí návrhy objednávok, ktoré následne koriguje nákupca. Časom sa však obvykle ukáže, že nákupca nemá čo korigovať a jeho rola sa presúva predovšetkým na dojednávanie obchodných podmienok a na kontrolu mimoriadnych hlásení, ktoré generuje systém.

Referencie:

Albertsons, Auchan, Dynadro, Géant, Intermarché, Match, Monoprix, Netto, Systéme U, Tesco Stores ČR a.s. a ďalší

Od svojho vzniku G.O.L.D. Topase našiel uplatnenie vo všetkých oblastiach maloobchodu a logistiky v Európe. Za posledných trinásť rokov bol G.O.L.D. Topase implementovaný v celom rade obchodných organizácií. Vďaka tomuto aplikačnému riešeniu sú ročne optimalizované objednávky v súhrnnej výške okolo 8 miliárd EUR.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line