Elektronická výmena dokumentov

Elektronická výmena dát (Electronic Data Interchange) je významným nástrojom na zefektívnenie obchodnej komunikácie a prenosu dokumentov v obchodnom styku. Umožňuje výmenu dokladov medzi obchodnými partnermi v štandardizovanom, medzinárodne rešpektovanom formáte.
Včasná, bezchybná a korektná komunikácia v elektronickej forme uľahčuje vzájomnú spoluprácu a rozvíja obchodné vzťahy. Prispieva k optimalizácii tokov zásob čo do objemu aj rýchlosti a dáva tak užívateľom konkurenčnú výhodu.

Naše riešenia podporujú elektronickú výmenu dát, konkrétny rozsah správ EDI závisí od priania a potrieb zákazníka.

Kľúčové charakteristiky elektronickej výmeny dát

  • Integrita správ, ktorá identifikuje odosielateľa, následnú zmenu správy či poradie odosielania správ.
  • Autentickosť definuje odosielateľa a zaisťuje akceptáciu pôvodu správy a jej prijatie.
  • Bezpečnosť a dôvernosť zaisťuje správu pred zobrazením nepovolanou osobou.
  • Nastavenie a koncept prenosu správ zodpovedá príslušným legislatívnym normám a zmluvným dohodám partnerov.

Prínosy nášho riešenia

  • Náhrada papierových dokladov znižuje náklady na administratívu a poštovné, znižuje výskyt chýb a časovú náročnosť operácií.
  • Integrácia EDI do existujúcich informačných systémov výrazne automatizuje operácie spojené s vytváraním dokumentov, čo podmieňuje ich správnosť, včasnosť a skvalitnenie toku dát; to sa následne prejaví v ďalších prevádzkových úsporách, zlepšených logistických tokoch a optimalizácii stavu zásob.
  • Vďaka okamžitému doručeniu dokumentov adresátovi sú aj odpovede spracované v kratšom čase, čo podporuje operatívne riadenie a rozhodovanie.
  • Umožňuje zmeniť obchodnú koncepciu a vzťahy k obchodným partnerom, čo prispieva k zvýšeniu flexibility a optimalizácie fungovania podniku.
  • Rozvoj vzťahov s partnermi napomáha k zvyšovaniu objemu realizovaných obchodov.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line