Ekonomické systémy

Moderné maloobchodné, veľkoobchodné a logistické spoločnosti sa dnes neobídu bez vhodného ekonomického systému, ktorý im pomôže s riadením podnikových financií a vhodne ošetrí ekonomickú stránku podnikania.

Ekonomický systém OBIS zaisťuje celú ekonomickú a finančnú agendu retailovej spoločnosti, spracováva ekonomické doklady, inicializuje ich úhrady, dohliada na vzájomnú kompenzáciu, vstup do daňového priznania aj celkovú účtovnú evidenciu.

Riešenie je lokalizované a optimalizované pre Českú republiku a Slovensko, pracuje teda s dvomi jazykovými prostrediami, a je úplne v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. Systém súčasne zodpovedá vysokým nárokom súčasného trhu, v prípade potreby je tak technologicky prepojiteľný s ďalšími externými aplikáciami.

Ekonomický systém OBIS zaisťuje nasledujúce procesy a ponúka tieto prínosy:

  • centralizované spracovanie účtovných operácií, import dát aj zaúčtovanie operácií a dokladov z ostatných podnikových systémov minimalizujú náklady na spracovanie finančnej agendy a uľahčujú rutinné činnosti,
  • integrované kontrolné mechanizmy vstupu a spracovania dát v spojení s automatizovanými dátovými kanálmi výrazne znižujú chybovosť dát,
  • prednastavenie platobných postupov a podmienok uľahčuje priebežné sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia a zlepšuje tak platobnú morálku,
  • súbor analytických nástrojov a výstupov prispieva k optimalizácii cash-flow a finančných investícií spoločnosti, podporuje rozhodovanie, plánovanie aj tvorbu rozpočtov,
  • automatizácia zadávania a spracovania dát rieši čas aj peniaze,
  • široká parametrizácia filtrov na prehliadanie a vyhľadávanie zjednodušuje orientáciu v systéme,
  • individuálne nastavenie prístupových práv umožňuje prístup len tým, ktorí ich skutočne potrebujú,
  • automatické aktualizácie legislatívnych zmien zaisťujú súlad s právnym poriadkom a správnosť výstupov.

Referencie:

CBA Slovakia a.s., JAS ČR, a.s., COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, UNI HOBBY, a.s.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line