Dodávatelia a bonusy

Zatiaľ čo dojednávaniu zmluvných podmienok týkajúcich sa bonusov je spravidla venovaná veľká pozornosť, ich následná realizácia a kontrola plnenia mnohokrát pokrivkáva. To platí najmä vtedy, ak je viac zmlúv a každá z nich má ešte nastavené rozdielne pravidlá. Pre tieto prípady sme vyvinuli unikátny nástroj Bonus Management pre správu dodávateľských zmlúv a bonusov.

Bonus Management vychádza zo zadaných zmluvných podmienok a zaisťuje efektívnu správu ľubovoľných bonusov. Zároveň vie sledovať fakturačný kalendár a automaticky pripraviť fakturačné podklady. Navyše vám dá prehľad o celkovej úrovni služieb dodávateľa a je taktiež nástrojom k motivácii a hodnoteniu práce nákupcov.


Software Bonus Management pracuje s dátami obchodného systému predajcu (retailera). Z tohto systému získava základné údaje o výrobkoch, dodávateľoch, obchodnej štruktúre a ďalšie kľúčové informácie vrátane obratových dát (skladové pohyby). Výstupom aplikácie Bonus Management sú vypočítané hodnoty bonusov, na základe ktorých software generuje návrhy dobropisov či faktúr, ktoré následne odosiela do finančného systému.

Riešenie Bonus Management pre správu bonusov zaisťuje nasledujúce procesy:

  • správu ľubovoľných bonusov na jednom mieste,
  • automatickú kalkuláciu obratu na základe zmlúv s dodávateľmi,
  • úplnú evidenciu toho, čo je zahrnuté v kalkulácii obratu a možnosť všetko jednoducho doložiť dodávateľom (minimalizácia pochybenia a sporov),
  • automatickú fakturáciu bonusov,
  • reportovanie bonusov (reporty sú k dispozícii v rôznych formátoch aj jazykových mutáciách),
  • včasné podklady pre vyjednávanie s dodávateľmi,
  • prepracovaný motivačný systém pre nákupcov,
  • možnosť predpovedať obraty na mesačnej báze pre odhad ročného obratu.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line