Rozvozové trasy

Pri zabezpečovaní rozvozu tovaru po cestnej sieti je nutné sledovať celý rad kritérií - od rozsahu vozového parku, cez objem a povahu rozváženého tovaru, až po jednotlivé obmedzenia trás - pre jednotlivé typy automobilov, dočasné uzávierky ciest a pod. Súčasne je potrebné riešiť tiež optimálne rozdelenie objednávok a plánovanie trás. Konečným výstupom je potom rozloženie tovaru na jednotlivé vozidlá a rozvrhnutie ich trás so zohľadnením všetkých kritérií. Pri ručnom plánovaní však dispečeri vo väčšine prípadov nemajú takú kapacitu, aby mohli tento proces sofistikovanejšie optimalizovať a prípadne ešte porovnávať niekoľko rôznych variantov. Optimalizáciu rozvozových trás a rozdelenie objednávok na vozidlá riešia produkty z kategórie Transport management systems (TMS). Ich hlavnými prínosmi sú úspora nákladov na prepravu a zníženie náročnosti celého procesu na dispečerov.

Sila strojovej optimalizácie je najvýznamnejšia v prípadoch, keď sú podmienky pre ručné plánovanie trás nepriaznivé - trasy sa menia každý deň, nie je možné využiť rozvozové kolieska, objednávky prichádzajú náhodne od väčšieho počtu zákazníkov. V tom prípade sa ručné naplánovanie, aj keď trvá napríklad väčšinu dňa, nebude ani blížiť optimu. Dôvodom je predovšetkým množstvo vecí, na ktoré dispečer musí myslieť - váhové a priestorové obmedzenia vozidiel, obmedzenia na príjazde k miestu vykládky, časové okná zákazníkov a mnoho ďalších. Potom už dispečerom na snahu o optimalizáciu nákladov nezostáva čas ani energia.

Za situácie, kedy sú trasy naplánované ručne, môže úspora nákladov pri strojovej optimalizácii presiahnuť 10 %, pri použití nevýkonného nástroja alebo pri prevahe pravidelných vykládok (rozvozové kolieska) sa úspory pohybujú rádovo 4 %.

Nástroje TMS začínajú svoju prácu rozdelením objednávok na dostupné vozidlá. Do úvahy berú rad obmedzení, ktoré sú pre vozidlá, náklad a zákazníkov k dispozícii. Nástroj hľadá optimálne rozdelenie tak, aby náklady za dopravu po výsledných trasách boli čo najnižšie. Presnejšie povedané, systém hľadá buď najnižšie náklady, alebo najkratší čas. Do výpočtu sa okrem priamych nákladov na prejdený kilometer berú do úvahy aj súvisiace náklady, ako sú mýto, mzda vodiča, prípadne závozníka.

Výsledkom je prvý návrh trás, ktoré však dispečer môže interaktívne upraviť . Pri tom sú zaktualizované údaje o trase (dĺžka, doba) a sú indikované prekročenia váhovej alebo objemovej tolerancie.

Pri uzavretí trás systém vie informovať zákazníkov o plánovanej vykládke.

Samozrejmosťou je výstup pre vodiča v podobe plánu v inteligentných telefónoch, navigácia a spracovanie výstupov zo sledovania GPS .

Súvisiacou témou je proces backhaul, kedy sa vozidlá vracajú prázdne od zákazníka, či z predajne, kde bola uskutočnená vykládka, sú ponúknuté na využitie dodávateľovi. Dochádza tak k úspore nákladov, pretože dodávateľ nemusí vypravovať ďalšie vozidlo. Táto problematika sa rieši riadenou viditeľnosťou objednávok medzi obchodníkom, dopravcami a dodávateľmi. Obchodník zverejní pre svojich dodávateľov svoje rozvozy a ponúkne im možnosť rezervovať si vracajúce sa vozidlo pre ich tovar. Za túto službu bude od nich požadovať podiel na nákladoch za cestu vozidla.

Služba riadenej viditeľnosti medzi subjektmi väčšinou pôsobí formou prenájmu riešenia alebo prostého zapojenia do bežiaceho programu, čím je dosiahnutý veľmi výhodný pomer medzi cenou a prínosom.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line