Optimalizácia zásobovania

Rozmanitosť procesov zásobovania v oblasti retailu, logistiky a distribúcie prináša so sebou mnoho príležitostí na zvyšovanie kvality služieb koncovým zákazníkom, na redukciu nutných nákladov a tým získanie konkurenčnej výhody. Zákazníci sú zvyknutí na čím ďalej, tým vyššiu úroveň služieb svojho obchodníka a sú stále menej tolerantní k nedostatkom, ktoré často plynú práve z nesprávne fungujúceho zásobovania. Vysoká konkurencia, dostupnosť e-shopov a iných prostriedkov nakupovania limituje predajcov, ktorí nie sú schopní docieliť požadovanú kvalitu svojich služieb.

Výzva pre predajcov spočíva v požiadavkách zákazníkov nakúpiť, čo potrebujú a kedy to potrebujú. Na druhú stranu každý obchodník má obmedzené finančné a kapacitné možnosti, čo vedie k nutnosti vybalansovať kapitál uložený v zásobách proti požiadavkám zákazníkov na dostupnosť tovaru. Zároveň vnímame rastúcu obľubu nových predajných kanálov, ako sú e-shopy, Click&Collect alebo doručovanie domov, ktoré prinášajú ďalšie nároky na obchodníkov.

V oblasti optimalizácie zásobovania sa naša spoločnosť zameriava predovšetkým na nasledujúce procesy:

  • predpovedanie dopytu,
  • automatické objednávanie, včítane identifikácie optimálneho režimu zásobovania,
  • správa bonusov dodávateľov,
  • ABC analýza sortimentu,
  • operatívne riadenie promočných zásob,
  • vyhodnocovanie dosiahnutých KPI, manažérske a operatívne reporty.

Predpovedanie dopytu slúži na presné doplňovanie tovaru do predajní tak, aby na jednej strane bolo zabránené vypredaniu tovaru a s tým spojenej strate obratu a na druhej strane aby nedochádzalo k prezásobeniu predajní a viazaniu kapitálu do zásob. Predpovedanie zaisťuje matematický algoritmus, ktorý sa učí z histórie predajov.

Automatické objednávanie má veľký dopad na prevádzku obchodníka. Zbavuje nákupcov rutinnej a zdĺhavej práce, zabraňuje ľudským chybám a umožňuje sa sústrediť na kľúčový alebo problematický tovar. Systém vie spolupracovať s prediktívnym modulom, dokáže však pracovať aj inými spôsobmi. Pri vytváraní objednávok prihliada na logistické obmedzenia, berie do úvahy možnosti dodávateľa balenia, ekonomiku dopravy a mnoho ďalších faktorov.

Správa bonusov dodávateľov zaisťuje vyhodnotenie nárokovaných bonusov. Elimináciou ľudského faktoru dochádza predovšetkým k zvýšeniu objemu vybraných bonusov, a to v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu dosiahnutej marže.

ABC analýza sortimentu rozdeľuje celý predávaný sortiment podľa významu, teda podľa podielu jednotlivých artiklov na tržbe, prípadne marži. Výsledné členenie umožňuje sústrediť sa na tovar v kategórii A, ktorého doplňovanie je potom riešené individuálne. Ostatný tovar je riešený automatickým objednávaním.

Riadenie promočnej zásoby má podobne ako riadenie bežnej zásoby za cieľ zabezpečiť dostupnosť tovaru počas promócie. K tomu má svoje nástroje, ktoré jednak slúžia k dostatočnému predzásobeniu a taktiež operatívne bránia poklesu promočnej zásoby pod určenú bezpečnú hranicu.

Vyhodnocovanie KPI a reporting sa skladá z mnohých pohľadov na výkonnosť zásobovania. Odporúčame riadenie na základe výnimiek, ktoré naše riešenie podporuje. Hlavná myšlienka spočíva v zobrazovaní len tých ukazovateľov, ktoré vybočujú z určených medzí. Naše nástroje potom privedú užívateľa k príčinám neočakávaných stavov. Tým má zodpovedný manažér možnosť venovať sa len tomu, čo si vyžaduje jeho pozornosť, a nie je tak zahltený veľkým množstvom informácií, ktoré nesignalizujú problém.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line