Optimalizácia sortimentu

Optimalizácia sortimentu je kontinuálny proces, ktorý musí podľa typu sortimentu reagovať na vývoj na trhu, preferencie zákazníkov, strategické zmeny aj aktuálnu dostupnosť artiklov. Optimalizácia prebieha na niekoľkých úrovniach, pre ktoré ponúkame vhodné nástroje z rodiny produktov MCM ( Merchandising and Category Management ) spoločnosti Symphony EYC. Tieto nástroje môžu v podobe samostatných modulov riešiť iba časť procesu optimalizácie sortimentu (napr. len zloženie sortimentu alebo vystavenie na predajnom mieste), alebo v podobe integrovaného riešenia pokryť celú problematiku napr. v nadnárodných obchodných reťazcoch.

V rámci cyklu optimalizácie sortimentu sú tak pokryté napr. kroky:

  • prvotná analýza vývoja v kategóriách,
  • analýza trhových, konkurenčných a vernostných dát ,
  • výber a definícia sortimentu jednotlivých odberateľov a ich predajných formátov,
  • definícia sortimentu jednotlivých predajní a regionálnych odlišností,
  • optimálne priradenie sortimentu predajným plochám v predajniach,
  • zber informácií o umiestnení produktov v predajniach,
  • tvorba optimálnych plánogramov a merchandisingových konceptov,
  • distribúcia plánogramov a konceptov správnym príjemcom v správny okamih,
  • kontrola súladu plánogramov so skutočnosťou.

Spoločným znakom všetkých použitých modulov je zameranie na maximálnu úsporu času, financií a vloženej energie užívateľov na dosiahnutie požadovaného výsledku. Prednastavené work-flow jednotlivých krokov, preddefinované analýzy, vizualizácia a automatizácia tvorby výsledných prezentácií a ďalšie kroky výrazným spôsobom skracujú a zjednodušujú cestu od získania dát ku konečnej informácii. Táto informácia je následne zohľadnená vo výslednom optimalizovanom sortimente.

Prínosy jednotlivých modulov alebo celého enterprise riešenia môžu využívať výrobcovia FMCG (Fast Moving Consumer Goods), veľkoobchodné spoločnosti, maloobchodné spoločnosti, internetoví predajcovia a ďalšie spoločnosti, ktorých činnosť je založená na predaji tovaru.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line