Ceny a promócie

Cenová a promočná politika sú jedny z najťažších strategických oblastí, v ktorých sa obchodníci môžu usilovať odlíšiť sa od konkurencie. Bez zodpovedajúceho nástroja na správu cien a riadenie promočných akcií sú dôležité rozhodnutia prijímané na základe neúplných alebo nesprávnych informácií, prípadne na základe záplavy dát bez dostatočnej informačnej hodnoty.

Náš systém je koncipovaný pre obchodné spoločnosti, ktoré potrebujú riadiť ceny na základe objektívnych vstupov naprieč rôznymi predajnými kanálmi. Toto riešenie teda umožňuje zmysluplne riadiť tvorbu cien podľa nastavených pravidiel tým, že konsoliduje všetky relevantné informácie, z ktorých počíta správne ceny, ktoré sú ďalej distribuované do všetkých predajných kanálov. To dovoľuje obchodníkovi vyladiť svoju cenovú politiku bez zvýšenia administratívnej záťaže.

Každý tovar môže byť navyše zaradený do ľubovoľného počtu cenníkov, v ktorých je iná cenová politika (bežný cenník, akčný cenník, výpredajový cenník, partnerský cenník a podobne). Cenníky sú aktualizované automaticky, systém medzi nimi prepína sám podľa nastavených pravidiel, čím je zabezpečené, že systém bude vždy pracovať so správnou cenou.

Kľúčovou časťou riadenia cien je zaistenie zhody cien naprieč spoločnosťou - predovšetkým v centrálnom systéme, na pokladniach, regáloch. Nekvalitne integrované systémy môžu obchodníkovi spôsobiť ťažkosti so zákazníkmi aj štátnymi inštitúciami. Súčasťou nášho riešenia sú kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú súlad cien na pokladni s cenami v systéme, a na prípadné nekonzistencie systém upozorňuje. Podobne systém zaisťuje, aby na predajniach boli vytlačené správne regálové etikety - táto úloha je plne automatická, systém etikety vytlačí bez súčinnosti užívateľa. Samozrejmosťou je vytlačenie etikiet v správnom formáte (bežné etikety, hákové etikety, celostránkové pútače a pod.), a v správnom množstve - pre všetky miesta na predajnej ploche, kde je tovar vystavený.

Naše riešenie teda podporuje tvorbu promočných cenníkov a tiež definíciu pokladničných akcií (zliav počítaných na pokladni). Medzi ne sa radia rôzne zľavy typu 2+1 zdarma, darčeky spojené s určitým tovarom, zľava viazaná na celkovú veľkosť nákupu, na zakúpenie množstva konkrétnej položky, happy hours a ďalšie. Tieto pokladničné akcie sú ďalej vyhodnocované na zistenie hospodárskeho výsledku akcie.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line