Self-scanning

Obchodníci sa snažia spríjemniť zákazníkom nakupovanie. Súčasťou tejto snahy je okrem iného minimalizovať čas zákazníka v radoch pri platení nákupu, napríklad formou samoobslužných pokladní. Myšlienku bezobslužného odbavenia zákazníka posúva ešte ďalej tzv. self-scanning, ktorý voľne nadväzuje na princíp samoobslužných pokladní.

Podstatou self-scanningu je skenovanie položiek zákazníkom priamo na predajnej ploche v priebehu nákupu. Vďaka tomu dochádza k minimalizácii manipulácie s tovarom, ktorý si zákazník už po jeho naskenovaní môže ukladať do svojich nákupných tašiek. V priebehu nákupu má zákazník neustály prehľad o naskenovaných položkách, zľavách akčných artikloch, ale tiež o aktuálnej celkovej sume. Zákazníci si navyše môžu na termináli zobraziť nákupný zoznam, ktorý si vopred zostaví prostredníctvom aplikácie z pohodlia domova, prípadne si zobraziť stav svojho bodového zákazníckeho konta.

Dokončenie nákupu prebieha pri vyhradených pokladniach, platba prebieha podobne ako u samoobslužných pokladní. Samozrejmosťou je zachovanie všetkých typov platieb bežne ponúkaných daným obchodníkom. Dáta z týchto nákupov sú automaticky prenesené do pokladničného systému.

Na využívanie tohto spôsobu nakupovania je nutná identifikácia zákazníka (napr. pomocou zavedeného vernostného systému alebo jednorazovou registráciou). To okrem iného umožňuje obchodníkovi sledovať nákupné správanie konkrétnych zákazníkov a jeho vývoj. Na základe analýzy nákupného správania môže obchodník prostredníctvom terminálu so zákazníkom komunikovať formou personifikovaného marketingu (napr. špeciálne zľavové kupóny a pod.).

Prínosy self-scanningu

Na self-scanning možno pozerať aj ako na silný a užitočný nástroj v rukách obchodného reťazca. Aplikácia totiž vďaka informáciám o jednotlivých nákupoch umožňuje analyzovať zákaznícke návyky a zároveň zaisťuje aktívnu komunikáciu so zákazníkom za pomoci terminálu a to v priebehu samotného nákupu.

Systém dokáže upozorniť na tovar bežne nakupovaný spolu s tým, ktorý práve zákazník vkladá do nákupného košíka. Poskytuje tak informácie o sortimente, ktorý sa svojím charakterom viaže k práve nakupovanej položke a ktorý teda môže zákazník potrebovať.

Systém pozná históriu nákupov registrovaných užívateľov, a tak môže ponúknuť pravidelne nakupované položky. Ďalšou možnosťou je tiež upozornenie užívateľov na práve prebiehajúce akcie, prípadne novo zavedené produkty.

Tieto charakteristiky robia zo self-scanningu dômyselného pomocníka, ktorého si zákazník ľahko obľúbi. Investícia, ktorá je spojená s nasadením self - scanningu sa vráti v podobe nárastu lojálnych a spokojných zákazníkov. Zo skúseností v zahraničí vyplýva, že zákazník častejšie nakupuje, dochádza tiež k zvýšeniu počtu vydaných vernostných kariet a nárastu predaja o 7 až 14 %.

Podstatou self- scanningu tak nie je iba eliminácia stráveného času v predajni, ale skôr zameranie na jeho efektívne využitie a komfort.

Kontrolné prvky systému

Častou témou v diskusii o self-scanningu je jeho možné zneužitie. Zásadnou prevenciou proti zneužitiu systému je vedomie možnej kontroly. S týmto faktom bude zákazník oboznámený už pri prvotnej registrácii. Samotným aktom registrácie čiastočne vystupujeme z anonymity, keďže do systému sú zadané základné osobné dáta (obvykle korešpondujúce s povinnými údajmi zadávanými pri vstupe do vernostného systému). Ďalším preventívnym krokom zo strany reťazca býva, a to najmä v prípade pilotných projektov - starostlivý výber potenciálnych užívateľov systému. Jedným z možných vôdzok pre výber vhodných zákazníkov môže byť analýza dát vernostného systému.

Súčasťou niektorých riešení je nákupný košík, ktorý je vybavený váhou. V prípade, že systém zaznamená prírastok váhy, bez toho aby sme naskenovali položku, ktorú do košíka vkladáme, terminál nás hlasovou správou upozorní, aby sme položku naskenovali. Iné riešenia umožňujú konfiguráciu parametrov, ktoré online analyzujú rysy zákazníkovho nákupu a dokážu veľmi dômyselne vyhodnotiť možný podvod. V takom prípade je zákazník pred platbou a ukončením nákupu terminálom vyzvaný k čiastočnej či celkovej kontrole.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line