Špecializovaný MIS pre obchod

Manažérsky informačný systém

V dnešnej dobe používa každá spoločnosť viac rozličných informačných systémov a aplikácií. Je teda pomerne ťažké získať súhrnné dáta, ktoré by nám dali ucelenú informáciu o stave organizácie. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť systém, ktorý nám nezávisle na používaných vstupoch dokáže zoskupiť a spracovať všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov. Vedúci pracovníci tak získajú efektívny nástroj na riadenie spoločnosti. Týmto systémom je práve manažérsky informačný systém (MIS) .

Manažérsky informačný systém je vytvorený na zhromaždenie, spracovanie, štruktúrované zobrazenie a analýzu dát podľa potrieb riadiacich pracovníkov spoločnosti. Dáva celkový prehľad o výkonoch a stave procesov vo všetkých oblastiach fungovania spoločnosti. Bez ohľadu na to, či ide o proces zásobovania, výroby, distribúcie, predaja, ľudských zdrojov alebo peňažných tokov. Jeho výstupy sú zamerané na podporu rozhodovania.

Prínosy z využitia MIS

 • šetrí čas,
 • umožňuje rýchle rozhodovanie,
 • poskytuje správne, objektívne informácie,
 • prispôsobuje sa požiadavkám zákazníka,
 • podporuje aktívnu prácu s informáciami,
 • podáva výstupy pre všetky úrovne riadenia,
 • predstavuje konkurenčnú výhodu,
 • napomáha pri strategických rozhodnutiach.

Typické použitie

MIS je interaktívne, dáta vizualizujúce prostredie. Užívatelia majú možnosť vytvárať si svoje vlastné analýzy podľa aktuálnej potreby. Pomocou tzv. výstrahy môžu byť pracovníci upozornení na nejakú špecifickú situáciu. Ide o pravidelné generovanie správ priamo v MIS alebo odosielanie správ v podobe e-mailu či SMS ak nastala definovaná podmienka.

Štandardom je dnes tiež aplikácia pre prístup k informáciám MIS zo smartfónu, alebo tabletu. Poskytuje okamžitý prístup k aktuálnym informáciám. Užívatelia tak majú možnosť pripojiť sa pomocou internetu na MIS vždy a všade. Forma výstupov je automaticky optimalizovaná pre interakciu na mobilných zariadeniach a prispôsobená na ovládanie pomocou dotykov prstami.

Kľúčové funkcionality MIS pre oblasť obchodu

 • Obchodné výstupy - analýzy histórie a stavu dát z pohľadu tržieb, predajnosti sortimentu, promócií, zákazníkov a rad ďalších v rôznej štruktúre, detaile a stupni obchodnej hierarchie.
 • Zásoby - stavy, pohyby v požadovanej štruktúre a detaile, mŕtva zásoba, vývoj v čase atď.
 • Tržby - sledovanie podľa zadaných parametrov, porovnávanie vývoja atď.
 • Centrálny nákup - analýzy dodávok a dodávateľov, nákupných podmienok atď.
 • Distribučné centrá - prehľady, analýzy, porovnanie odberateľských subjektov.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line