Analytické služby

Vo svete obchodu sú správne informácie nevyhnutným predpokladom úspechu a pre retailové firmy to platí dvojnásobne. Presné a aktuálne informácie sú kľúčom k efektívnej cenotvorbe, návrhu účinných promočných akcií alebo optimalizácie sortimentu. Vďaka správnym informáciám firmy dokážu udržať zákazníkov a s pomocou vernostného systému ďalej zvýšiť dosahovaný obrat.

Základné surová dáta má k dispozícii každý obchodník. Problém tkvie v tom, že sú rozprestreté naprieč rôznymi informačnými systémami a používanými aplikáciami. Získať presné a relevantné výstupy nie je vždy jednoduché a často to na strane retailera vyžaduje nemálo úsilia, času i peňazí. Namiesto aby sa retailer efektívne venoval jadru svojho podnikania, stará sa tak zložito o získanie informácií. Pritom to ide oveľa jednoduchšie a lepšie.

Vďaka overenej metodike tvorby analýz vedia analytické nástroje spoločnosti U&SLUNO dodať správne informácie za významne nižších nákladov. Operatívne tak získate potrebné informácie o vašom podnikaní v prehľadnej forme a doplnené o odporúčania na dosiahnutie definovaných kľúčových cieľov a ukazovateľov (KPI) .

S analytickými službami U&SLUNO zvládnete všetky dôležité typy obchodných analýz:

  • analýza nákupného správania zákazníkov (súčasťou je analýza nákupného košíka zákazníkov, obsahuje zároveň tiež podklady pre efektívne plánovanie promócií nielen na základe elasticity výrobkov a ďalej segmentáciu predajní na základe zvolených kritérií),
  • analýza zákazníkov vernostného systému (rozbor skladby vernostného systému, vyhodnotenie celkovej efektivity vernostného systému, zistenie okruhu zákazníkov s nenaplneným potenciálom na navýšenie obratu a informácie k personalizovanej komunikácii),
  • analýza promócií (sledovanie úspešnosti promočných akcií z ekonomického a logistického hľadiska, návrh, operatívne riadenie a vyhodnotenie promócií),
  • analýza obsadenosti a efektivity skladu (sledovanie obsadenosti skladu a nepridelených vychystávacích pozícií, vyhodnotenie efektivity pracovníkov skladu),
  • analýza zásobovania (vyhodnotenie skladových zásob z hľadiska nadzásob / podzásob, hodnotenie service levelu dodávateľov atď.),
  • vyhodnotenie e-shopov (vyhodnotenie využitia e-shopu, hodnotenie správania zákazníkov v e-shope...),
  • vyhodnotenie spätných bonusov dodávateľov (vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok zo strany dodávateľov a upozornenia na prípadné nezrovnalosti nadstavby nad systémom, prípadne ekvivalentným systémom, hodnotenie zmlúv, dodávateľov),
  • procesná analýza (opis súčasného a budúceho stavu, SWOT analýza, ... ),
  • analýza pomocou práce v teréne (posúdenie pobočkovej siete, konkurenčné analýza, mystery shopping).

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line