Informácie uchádzačom

Ako sa prihlásim do výberového konania na voľnú pozíciu?

Zašlite na náš kontaktný e-mail Vašu žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s CV v slovenskom aj anglickom jazyku, vrátane aktuálnej fotografie. Nezabudnite uviesť, o akú pracovnú pozíciu máte záujem. Môžete tiež vyplniť dotazník pre uchádzačov.

Ako prebieha výberové konanie?

Na základe Vašej žiadosti a zaslaného životopisu posúdime, či spĺňate základné predpoklady na zvolenú pozíciu a do 3 týždňov Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Ak budete pozvaní do výberového konania, stretnete sa najprv s našimi kolegami z úseku ľudských zdrojov. Na tejto schôdzke tiež dostanete príležitosť vypracovať znalostné testy (informačné technológie, cudzie jazyky a ďalšie, v závislosti na pracovnej pozícii). V prípade úspešného absolvovania prvého stretnutia sa stretnete s budúcim tímovým vedúcim a riaditeľom príslušného úseku. Na základe odporúčaní z druhej schôdzky Vám ponúkneme odborné psychologické posúdenie pracovných predpokladov u externého špecialistu. Po vyhodnotení kompletných výstupov z výberového konania Vás potom bezprostredne zoznámime s výsledkom.

Ak Vám nebudeme môcť aktuálne ponúknuť adekvátne uplatnenie, potom Vás na základe Vášho súhlasu s uchovaním osobných údajov a životopisu zaradíme do databázy uchádzačov a v prípade otvorenia vhodnej pozície, Vás budeme kontaktovať. S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať ako s dôvernými a budú s nimi oboznámené len osoby, ktoré sa zúčastňujú výberového konania.

Začiatok kariéry a osobný rozvoj v U&SLUNO

Po dobu adaptácie (väčšinou zodpovedá dĺžke skúšobnej doby) Vám bude k dispozícii kolega z tímu, Váš patrón. S ním sa dohodnete na obsahu adaptačného plánu, postupne sa zoznámite s ostatnými kolegami a prevádzkou spoločnosti. V priebehu adaptácie sa zapojíte do procesu zaškoľovania, kde sa v sérii workshopov a prednášok zoznámite s činnosťou spoločnosti, procesmi, produktmi, zákazníkmi a tiež technológiami, v závislosti na pracovnej pozícii. Po úspešnom zaškolení začnete pracovať v projektových tímoch na externých projektoch.

S vedúcim svojho tímu budete priebežne pracovať na svojom pláne osobného rozvoja, ktorý zohľadňuje Vaše osobné aj profesijné zameranie a rešpektuje individuálny prístup k vzdelávaniu a učeniu sa, v súlade s cieľmi spoločnosti.

Pracovné prostredie a podmienky

Vedľa finančného ohodnotenia ponúkame rad zamestnaneckých výhod a sami si môžete vybrať ako ponuku využijete:

  • Systém interného a externého vzdelávania
  • Atraktívne firemné akcie
  • Príspevok na stravovanie, pitný režim, narodeninové darčeky
  • Príspevok na dôchodkové / životné poistenie, príspevok na individuálne vzdelávanie, športové aktivity, Flexipassy, atď.

Ďalej uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, prosím, priložte do emailu so životopisom:

Súhlasím, aby so zaslanými údajmi boli oboznámené osoby, ktoré budú rozhodovať o mojom prijatí do zamestnania. Súhlasím, aby v prípade, že nebudem prijatý do zamestnania na pozíciu, na ktorú sa hlásim, boli moje údaje použité pre výberové konanie na inú pozíciu, ktorá zodpovedá mojej kvalifikácii. Zároveň dávam súhlas na umiestnenie svojich osobných dát v informačnej databáze firmy U U&SLUNO a.s. a U&SLUNO SK, s.r.o. Súhlasím so spracovaním svojich osobných dát v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Zb. a zákonom Slovenskej republiky č. 428/2002, o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ste tu nenašli odpoveď na Vašu otázku, napíšte nám na job@u-sluno.cz.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2017 Created by people in ARSY line